Kaisu Koivisto

Observatory. Electrolysis zinc-coated steel

Observatory.

Electrolysis zinc-coated steel

Factsheet

All artworks from Kaisu Koivisto
Scroll to top of the page